Category Archives: Công ty khẩu trang y tế

LKV MASK RA MẮT THÀNH CÔNG KHẨU TRANG N95 VÀ KHẨU TRANG 4D

Công ty LKV Mask

Trong tháng 7-2021 dịch Cov 19 đang diễn biến phức tạp, LKV MASK vớ nổ lực không ngừng đã ra mắt 2 dòng sản phẩm mới là khẩu trang N95 và khẩu trang 4D. Với mục đích tạo sự đa dạng sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ra mắt khẩu trang 4D[…]